ندای ظهور

درباره ما

در دنياي امروز كه دشمنان، فرهنگ اصيل و ارزشي اسلامی و ایرانی را بيش از هر موضوع و هر زمان ديگر آماج حملات سخت و نرم خود قرار داده اند و با صرف سرمايه و هزينه كلان و غير قابل تصور و به صورت مستقيم نهايت تلاش خود را جهت وارد ساختن خدشه به اين مقوله به كار گرفته اند تا از اين طريق مدتي ديگر بساط سلطه و حاكميت زر و زور و تزوير را بر جهان تداوم بخشند،مسئوليت و وظيفه همه آحاد جامعه و ارادتمندان به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش حساس و با اهميت مي شود.
اكنون بيش از هر زمان ديگري ضروري است به نحوي آگاهانه،هدفمند و هوشمندانه و با برنامه و اجماع ظرفيت ها و بهره گيري از فرصت ها و سازماندهي بهينه واستفاده از روش هاي نوين،اقدامات لازم را جهت شناساندن فرهنگ اصيل ایرانی كه منبعث از فرهنگ غنی اسلامی که راهگشا و چراغ راه سعادت مردمان تشنه اطلاعات و شیفته کسب معرفت های الهی است به كار گرفته و درگسترش آن تلاش نمود.
با اعتقاد به اینکه بروز رسانی شیوه های تبلیغی و اطلاع رسانی امری محترم و گریز ناپذیر است پایگاه خبری ندای ظهور نیز با اتکای به ذخایر معنوی و علمی و اعتقادی که با روح و جان شیفتگان اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله وسلم) عجین شده است پای به عرصه های نوینی در حوزه گسترش و نشر تعالیم مقدس اسلام نهاده تا با همیاری نهاد های فرهنگی که احساس مسئولیت کرده و در این مسیر همت گمارده اند در کنار سایر شیوه های تبلیغی با فعالیت هایی بدیع که در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت مخاطبان  وسیع تری را تحت پوشش قراردهد .

ندای ظهور